Rezultate

Proiectul BASELINE a dezvoltat un catalog de servicii inovator care utilizează imagini satelitare și algoritmi avansați pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor. Acest catalog include trei servicii principale:

  1. Serviciul de îmbunătățire a rezoluției imaginilor multispectrale: Prin utilizarea unei librării de 18 modele de super-rezoluție, acest serviciu transformă imaginile satelitare cu rezoluție scăzută în imagini de înaltă rezoluție, oferind o analiză mai detaliată și precisă a zonelor de deșeuri.
  2. Serviciul de identificare și cartografiere a depozitelor de deșeuri: Acest serviciu utilizează algoritmi de învățare automată pentru a identifica și clasifica automat zonele de deșeuri, inclusiv depozitele ilegale și gropile de gunoi neautorizate. Oferă hărți și rapoarte detaliate, ușor de interpretat, pentru a sprijini luarea deciziilor și planificarea intervențiilor.
  3. Serviciul de monitorizare a schimbărilor la nivelul depozitelor de deșeuri: Prin generarea de imagini diferență între două momente diferite de preluare a imaginilor satelitare, acest serviciu permite identificarea în timp util a schimbărilor apărute în zonele de depozitare a deșeurilor, cum ar fi extinderea zonelor de depozitare sau apariția de noi depozite ilegale. Utilizatorii pot seta alarme personalizate pentru a fi notificați imediat în cazul unor schimbări, permițând o reacție rapidă și eficientă.

Impactul proiectului BASELINE


Proiectul BASELINE a atins nivelul de maturitate tehnologică TRL 6, demonstrând funcționalitatea serviciilor într-un mediu relevant. Implementat pe viitor într-un mediu operațional, acest catalog de servicii are potențialul de a revoluționa modul în care se desfășoară gestionarea deșeurilor, oferind autorităților și companiilor instrumente eficiente pentru monitorizarea și controlul depozitelor de deșeuri, prevenirea depozitărilor ilegale și reducerea impactului negativ asupra mediului.

Beneficiile utilizării serviciilor BASELINE:

  • Monitorizare precisă și eficientă a zonelor de deșeuri
  • Detectarea rapidă a depozitelor ilegale și a schimbărilor în zonele de depozitare
  • Reducerea costurilor și a timpului necesar pentru inspecțiile de teren
  • Îmbunătățirea luării deciziilor și a planificării intervențiilor
  • Creșterea transparenței și responsabilității în gestionarea deșeurilor
  • Contribuția la protejarea mediului înconjurător și la dezvoltarea durabilă

Prin implementarea serviciilor BASELINE, se poate crea un sistem eficient și transparent de gestionare a deșeurilor, cu beneficii semnificative pentru mediu și societate.

 
arhit_servicii
Arhitectura de oferire a serviciilor BASELINE
detectie automata
Serviciul de Detecție automată deșeurilor
Scroll to Top